Praca Centrum od 3 maja 2021r. i obowiązujące zasady bezpieczeństwa

Praca Centrum od 3 maja 2021r. i obowiązujące zasady bezpieczeństwa

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r. poz. 824) informuję, że:
1) od 03.05 do  16.05.2021r. nauka odbywa się nadal w trybie zdalnym z wyjątkiem:
a) zajęć praktycznych uczniów klas: 1aB; 2aB i 2eB – operatorzy CNC oraz 2aT, 2gT i  3aT, które odbywają się zarówno w szkole, jak i u pracodawców  w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Podczas zajęć należy przestrzegać wszystkich obostrzeń epidemicznych (maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny itp.) obowiązujących w szkole i u pracodawców;
b)  zajęć praktycznych pracowników młodocianych będących uczniami wszystkich klas Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4, które  odbywają się u u pracodawców w pełnym wymiarze, jeżeli nie występują u danego pracodawcy zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów – pracowników młodocianych.
c) praktyk zawodowych, które odbywają się  w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie, w którym są realizowane te praktyki, nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub w formie projektu edukacyjnego – dotyczy klasy 3aT.
2) od  17.05 do  30.05.2021r. nauka będzie się odbywała w trybie hybrydowym – część klas stacjonarnie w szkole, część w trybie zdalnym. Szczegółowy harmonogram zajęć: Harmonogram

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, uczniów oraz rodziców proszę o zapoznanie się i obowiązkowe przestrzeganie zasad organizacji pracy CKZiU nr 2 „Mechanik”:

Zasady bezpieczeństwa

Zasady obowiązują do odwołania. W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną zasady bezpieczeństwa mogą ulec zmianie. Proszę na bieżąco śledzić stronę szkoły.

O wszelkich zmianach będę informował na bieżąco na stronie Centrum oraz poprzez e-dziennik.

dr Sławomir Janowski – dyrektor Centrum