POLITECHNIKA OPOLSKA W „MECHANIKU”

POLITECHNIKA OPOLSKA W „MECHANIKU”

 

W dniu 01.06.2021 r. w naszym Centrum odbyło się spotkanie z pracownikami naukowymi Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej: dr inż. Jackiem Wydrychem – prodziekanem ds. dydaktycznych, dr hab. inż. Krzysztofem Żakiem oraz dr inż. Grzegorzem Borsukiem. Była to już kolejna  wizyta przedstawicieli tej uczelni w murach naszej Szkoły.

Omawiane spotkanie było jednym z elementów działań określonych w porozumieniu o współpracy między „Mechanikiem”, a Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Jednym z celów niniejszego patronatu jest sprawowanie przez Wydział Mechaniczny opieki naukowo – dydaktycznej nad  klasami (głównie technik mechanik) poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne.

Dodatkowym elementem spotkania były kuluarowe rozmowy dotyczące oceny sytuacji w systemie kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej oraz  uczelni wyższej. Podczas wymiany poglądów skupiono się głównie na  ewentualnych obszarach możliwej współpracy ukierunkowanej na zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w obu placówkach.

Dodatkowo, ramach przedmiotowej wizyty, uczniowie  klasy 2a T  uczestniczyli w wykładzie przeprowadzonym przez dr inż. G. Borsuka- „Mechanika płynów”. Podczas dwóch godzin lekcyjnych nasz gość, w przyjaznej formie, omówił podstawowe informacje dotyczące tego obszaru. Podczas wystąpienia wskazano, że w rozważaniach naukowych płynem może być zarówno ciecz, jak i gaz. Z tego też względu kwestie mechaniki płynów znajdują praktyczne zastosowanie inżynierskie w hydraulice, pneumatyce, a także w wyścigach samochodowych (np. F1) i lotnictwie. W tym ostatnim obszarze bardzo ciekawym był wątek wystąpienia dotyczący omawiania przepływu powietrza (płynu) po profilu skrzydła samolotu, jego wpływu na powstanie różnicy ciśnień i w konsekwencji – na pojawienie się siły nośnej na płacie.

Po zakończeniu bardzo dynamicznej części wykładowej dr inż. G. Borsuk odpowiedział na szereg pytań  uczniów dotyczących omawianych zagadnień.

Bardzo wzniosłym momentem wizyty było wręczenie nagród dziesięciu uczniom naszego Centrum za udział w konkursie: „Mechaniczny by Night”. Była to już kolejna edycja konkursu organizowanego przez Politechnikę Opolską.

Ze względu na epidemię (w bieżącym roku) rywalizacja ta została przeprowadzona w formule on–line. Uczestnicy konkursu logowali się na platformę Moodle, na której były udostępniane, w określonych limitach czasowych, zadania do wykonania.

Taka forma rywalizacji konkursowej odbywała się w każdy kolejny piątek miesiąca kwietnia (w godzinach wieczornych). Z naszej Szkoły do udziału w zmaganiach konkursowych zgłosiło się 10 uczniów:

Kamil Berlik, Krzysztof Biedroń, Łukasz Buba, Oliwier Błaszczok (klasa 2a T),

Adrian Baczmański, Adam Burdzik, Piotr Helmich, Pascal Kranz (klasa 2d T),

Fabian Wolny, Robert Krolik (klasa 2e T).

Po zaciętej rywalizacji najlepsi okazali się:

  • Adrian Baczmański – I miejsce,
  • Pascal Kranz – II miejsce,
  • Adam Burdzik – III miejsce.

Ponadto wyróżnienia otrzymali Oliwier Błaszczok oraz Fabian Wolny.

Z wyników i sukcesów całej grupy dumni są również opiekunowie – Panowie:  Szymon Kuźmiński oraz Damian Raida.

GRATULACJE!

Szymon Kuźmiński, Damian Raida, Mirosław Uliczka