Odbiór świadectw dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości

Informuję, że uroczyste rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się w poniedziałek 5 lipca 2021r. na boisku szkolnym według poniższego harmonogramu:

kl. IV a – 11.30
kl. IV b – 12.00
kl. IV c – 12.30
kl. IV d – 13.00
kl. IV e – 13.30
kl. IV f – 14.00
kl. IIIa LOdD – 14.30

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

Pobierz załącznik 7

dr Sławomir Janowski – dyrektor Centrum