Komunikat!

Komunikat!

08 kwietnia 2021r. mija termin składania deklaracji poprawkowych egzaminu zawodowego na sesję czerwiec-lipiec 2021. Deklaracje do pobrania ze strony OKE Jaworzno w zakładce – Wnioski i druki – Egzamin zawodowy – Formuła 2017 – Załącznik 3 lub kliknij poniżej.
Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u wicedyrektora Piotra Nachlika pok. 23.
Zdający, którzy ze względów epidemiologicznych nie mogą dostarczyć deklaracji wydrukowanych, przesyłają wypełnione i podpisane deklaracje na pocztę elektroniczną szkoły.
Wicedyrektor Piotr Nachlik