Egzamin sprawdzający przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Egzamin sprawdzający przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

W związku z zakończonym stażem zawodowym zrealizowanym w ramach PROJEKTU UE „Śląskie. Zawodowcy”, w dniu 18.06.2021 r. sześciu stażystów z klasy 3e T (Michał Czogała, Bartosz Wichtowski, Adam Kleszczyński, Patryk Wyżgoł, Michał Piechaczek, Patryk Solich) przystąpiło do egzaminu stażowego zorganizowanego wspólnie z partnerem projektu – Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach reprezentowaną przez Kierownika Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych  – Panią Laurencję Krenzel.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” oraz definicjami funkcjonującymi w rzemiośle, każdy uczestnik stażu winien dodatkowo zdać egzamin sprawdzający przed komisją egzaminacyjną powołaną przez (w naszym przypadku) Izbę Rzemieślniczą w Katowicach.

Egzamin, o którym mowa wyżej składał się z części praktycznej i teoretycznej.

Pod czujnym okiem specjalistów Izby (panowie: Marian Koczwara, Józef Dwucet, Marcin Otlik) uczniowie, bazując na przekazanych schematach obwodów elektrycznych, przygotowali konkretne układy sterowania i zasilania maszyn elektrycznych. Kolejnym krokiem weryfikacji wiedzy były pytania egzaminatorów dotyczące wykonanej pracy oraz powiązanych z nią wiadomości teoretycznych.

Wszystkim naszym stażystom udało się wykonać dedykowane ćwiczenia, a poziom odpowiedzi ustnych został wysoko oceniony przez członków komisji egzaminacyjnej.

Po zakończonym egzaminie każdy uczestnik projektu otrzymał zaświadczenie („dyplom”) potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie rzemieślniczej kwalifikacji zawodowej EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Chciałbym serdecznie podziękować Panu profesorowi Marcinowi Doczumińskiemu, opiekunowi sali B1, za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu egzaminu  oraz merytoryczny nadzór nad kontaktami z członkami komisji egzaminacyjnej IR w Katowicach.

Dyrekcja Mechanika żywi nadzieję, że to dodatkowe działanie poszerzy i ugruntuje dobre relacje naszego Centrum z organizacjami rzemieślniczymi funkcjonującymi w rejonie Raciborza.

 

Mirosław Uliczka