Wizyta studyjna na terenie suchego przeciwpowodziowego zbiornika Racibórz Dolny

Wizyta studyjna na terenie suchego przeciwpowodziowego zbiornika Racibórz Dolny

W dniu 17 września 2019 r. klasa 3DT (technik mechatronik)  wzięła udział w lekcji plenerowej na terenie suchego przeciwpowodziowego Zbiornika Racibórz Dolny. Wizyta studyjna zorganizowana przez gliwickie Wody Polskie na tym wyjątkowym obiekcie hydrotechnicznym była okazją do zapoznania się przez naszych uczniów z praktycznymi aspektami gospodarki wodnej, w tym minimalizowania ryzyka powodzi, przeciwdziałania skutkom suszy oraz regulacji potencjału żeglugowego śródlądowych dróg wodnych. Wyżej wymienione zagadnienia dotyczące koncepcji projektu i wykonania inwestycji, w formie prezentacji,  przybliżył kierownik pomocy technicznej firmy AECOM- Pan Edward Nawirski. Po zajęciach wykładowych cała grupa wraz z opiekunami (Panowie: Piotr Machelski i Mirosław Uliczka) udała się na zajęcia terenowe, podczas których zapoznano się z aspektami projektowo-konstrukcyjnymi obiektów: zapora czołowa, przepompownia Buków, przepompownia Lubomia oraz kwestią wzorcowego rozwiązania problemu przesiedlenia dużej liczby mieszkańców do miejscowości (Nowe) Nieboczowy . Pod okiem Pana Stanisława Gałdysia z biura wdrażania projektu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach udało się „dotknąć” technologicznych kwestii związanych z tą ogromną inwestycją (specyfika projektu tej raciborskiej zlewni, jakościowy dobór materiałów, reżimy dotyczące dokładności wykonania elementów, złożoność konstrukcji wałów ochronnych oraz inne). Wyjazd plenerowy przyczynił się do poukładania w logiczną całość poszczególnych części składowych Zbiornika Racibórz Dolny. Rozmach inwestycyjny, ponoszone koszty, złożoność problemów, specyfika wyzwań związanych w wykonawstwem spowodowała, że opiekunowie grupy podsumowali  ogrom tych działań jako „zabawę w Stwórcę”. W jaki inny sposób ująć  działalność człowieka, który zmienia bieg rzeki płynącej tu od zawsze. Jak inaczej zdefiniować moc sprawczą decydującą o przepływie wód z Odry, Psiny, zlewni Buków, zlewni Lubomia – to dzięki woli człowieka woda płynie tam lub z powrotem nie bacząc na wcześniejszy jej historyczny bieg.

Wizyta naszej grupy była jednym z elementów II Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu, który ujmował najważniejsze wątki debaty na temat stanu polskich rzek i ich wykorzystania
w transporcie towarów oraz turystyce. Żywimy nadzieję, że tematyka lekcji terenowej dotycząca gospodarki i inwestycji hydrotechnicznych może przyczynić się również do ewentualnego wyboru przez naszych uczniów  ścieżki zawodowej związanej z pracą
w służbach utrzymania ruchu tego typu obiektów.

Mirosław Uliczka