Projekt z języka angielskiego!

Projekt z języka angielskiego!

Nowy projekt z języka angielskiego, w który właśnie wchodzimy zapisało się ponad 100 uczniów pełnoletnich z klas III i IV. Daje im to szansę zdobycia nowych kwalifikacji językowych.

Firma PeopleCert/LanguageCert, (www.peoplecert.org, www.languagecert.org) wspólnie z Centrum Szkoleniowo-Doradczym dr Kurnicki realizuje projekt Certyfikat dla Ciebie (www.certplus.eu) na terenie Śląska.

Projekt ten zakłada w 100% dofinansowany dostęp uczestników projektu do platformy e-learningowej oraz możliwość nieodpłatnego przystąpienia do międzynarodowego egzaminu zakończonego certyfikatem enPro A1-C2 z języka angielskiego.

Najważniejsze informacje o projekcie: 

Nazwa projektu

Nowe kwalifikacje
Strona projektu http://nowe-kwalifikacje.eu  
Grupa docelowa DOROŚLI uczący się, pracujący lub mieszkający na terenie województwa śląskiego; mogą być osoby bez polskiego obywatelstwa
Egzamin

enPro A1-C2 paper-based (wyłącznie)

sesja egzaminacyjna zaplanowana i proponowana w momencie podpisania umowy

E-learning Rekomendowane 60h na platformie – 2 miesiące czasu pomiędzy datą na umowie a datą egzaminu
Wyłączenia – osoby prowadzące działalność gosp.
– osoby prowadzące działalność rolniczą
– prezesi i członkowie rad nadzorczych
Termin zakończenia projektu

08.2020