Europejski Dzień Języków 2019

Europejski Dzień Języków 2019

Europejski Dzień Języków wpisał się na stałe w kalendarz imprez i uroczystości raciborskiego „Mechanika”. Dzień ten przypomina i zachęca do nauki języków obcych. Takie też  motto przyświecało tegorocznym obchodom. W związku z tym, na ścianach korytarzy pojawiły się przygotowane przez uczniów plakaty prezentujące cytaty dotyczące  nauki języków.  Do najciekawszych z nich należały:

“Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata.” – Ludwig Wittgenstein

“Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.” – Frank Smith

“Z językami, wszędzie jesteś w domu.” – Edward De Waal

“Nigdy w pełni nie zrozumiesz jednego języka, dopóki nie zrozumiesz co najmniej dwóch.” – Geoffrey Willans

“Inny język to inna wizja życia.” – Federico Fellini

Tegorocznym obchodom tradycyjnie już towarzyszyły dyktanda oraz konkursy kulturoznawcze dotyczące krajów anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych. Dyktanda z języka niemieckiego i angielskiego  zostały przeprowadzone na dwóch poziomach: dla  klas pierwszych i drugich oraz dla klas trzecich i  czwartych. Natomiast zmagania w konkursach kulturoznawczych przeznaczone były dla klas pierwszych.

Tradycją jest również to, że tego dnia w świetlicy szkolnej odbywa się projekcja filmów  w języku angielskim i niemieckim. W tym roku uczniowie mieli możliwość zobaczenia filmów „Schutzengel” oraz „Now You See Me 2”.

Atrakcją tegorocznego Dnia Języków były zajęcia przeprowadzone przez obcokrajowców na co dzień pracujących w szkołach językowych w Raciborzu.

Europejski Dzień Języków Obcych to nie tylko rywalizacja uczniów w konkursach i rozwijanie umiejętności językowych, ale to również coś dla ciała. W przerwach międzylekcyjnych uczniowie oraz pracownicy szkoły mieli możliwość zakupu domowych, pysznych wypieków. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim uczniom (a szczególnie ich mamom) za przygotowanie tych słodkości.

Wysiłek, zainteresowanie i pomoc uczniów w przeprowadzeniu tego dnia oraz duże zaangażowanie nauczycieli języków obcych sprawiły, że tegoroczne święto możemy zaliczyć do udanych.

 

SKJO

Zapraszamy do Galerii Zdjęć >> Europejski Dzień Języków 2019<<