Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym w naszej szkole

Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym w naszej szkole

W dniu 26 lutego 2019r. o godzinie 12.00 odbył się w naszej szkole I etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „ Wybieram Wybory”. W konkursie uczestniczyło 6 uczniów z klas: II b T – Paweł Iwańczyk , II c T – Maciej Mormul, Kamil Ujec, Jakub Słysz,    II d T –  Samuel Jakubczyk, Dawid Pater.
Konkurs jest organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród młodzieży, propagowanie idei udziału w  wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

                                      Opracował: Piotr Machelski