KONKURS  PRAC  UCZNIOWSKICH  2019

KONKURS PRAC UCZNIOWSKICH 2019

Informujemy wszystkich chętnych, że 11 kwietnia 2019 roku przeprowadzona będzie kolejna edycja KONKURSU  PRAC  UCZNIOWSKICH.

Jak co roku nasza szkoła poszukuje liderów innowacyjności, zainteresowanych problematyką wynalazczą, chętnych do podejmowania racjonalizatorskich działań projektowych.

Proponowane kategorie prezentowanych prac:

– pomoc dydaktyczna (model fizyczny, urządzenie cyfrowe, prototypy maszyn, filmy naukowe, schematy procesów technologicznych itp.)

– pomysł ekologiczny (opracowania poświęcone problematyce z zakresu ochrony środowiska oraz technik skutecznej jego ochrony , zagadnienia dotyczące geologii, materiałoznawstwa, przyrody itp.)

– pomysł techniczny (innowacyjne rozwiązania techniczne, projekty racjonalizatorskie, nowoczesne sposoby wytwarzania, zwiększanie użyteczności wyrobu itp.)

– usprawnienie softwarowo-techniczne (programy komputerowe, które w powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi pozwalają na praktyczne wykorzystanie w szkole, firmie itp.)

Oceny dokonają uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, zaproszeni pracodawcy oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego.

Wyróżnione prace prezentowane będą na szczeblu wojewódzkim w Rybniku i ewentualnie na dalszym etapie w Jastrzębiu Zdroju.

Zgłoszenia przyjmują:

  • pan Ignacy Szubryt s. A16
  • pan Janusz Matyja s. B34