Żegnamy Panią Irenę Półgrabię

Żegnamy Panią Irenę Półgrabię

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy dziś wiadomość, że  zmarła w wieku 70 lat Pani Irena Półgrabia, emerytowana nauczycielka „Mechanika”.

Była zatrudniona jako nauczycielka przedmiotów mechanicznych w latach 1976 – 2007, kiedy to przeszła na emeryturę. Pracowała jeszcze później (do 2010 roku) w niepełnym wymiarze godzin.

Była szanowaną, lubianą i życzliwą nauczycielką. Była przyjacielem młodzieży i wspaniałą koleżanką.

Ostatnie pożegnanie zmarłej Pani Ireny odbędzie się w poniedziałek 22 lipca na cmentarzu  „Jeruzalem” w Raciborzu. Początek ceremonii o 10:00.

Społeczność CKZiU nr 2 „Mechanik”  składa wyrazy współczucia Rodzinie.