Dzień Edukacji Narodowej 2018 w „Mechaniku”

Dzień Edukacji Narodowej 2018 w „Mechaniku”

12 października 2018 roku w CKZiU nr 2 „Mechanik” o godz.11.30 odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, tegoroczni maturzyści, a w szczególności uczniowie klas pierwszych.

Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych, którzy tym samym oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej CKZiU Nr 2 „Mechanik”. Ceremonię ślubowania poprowadził przewodniczący samorządu Kevin Kaczor, a przy sztandarze w roli reprezentantów poszczególnych klas pierwszych stanęli przewodniczący tych klas.

Następnie pan dyrektor Sławomir Janowski złożył podziękowania swoim współpracownikom za włożony wkład pracy i życzył wszystkim wytrwałości i sukcesów. Podkreślił, że w Dniu Edukacji Narodowej świętują nie tylko nauczyciele, ale i wszyscy pracownicy szkoły.

W dalszej części akademii głos zabrał ponownie przewodniczący samorządu, który wyraził refleksję na temat powinności nauczyciela. Jego zdaniem to „kształtowanie charakteru i postawy młodego człowieka, budowanie jego światopoglądu, wdrażanie do samokształcenia, a nade wszystko uwrażliwianie na potrzeby innych, nie – siebie samego.” Składając nauczycielom serdeczne życzenia i  podziękowania oświadczył: „Drodzy Nauczyciele jesteśmy pełni podziwu, że wciąż Wam się chce, (…)że macie siłę pochylać się nad naszym lenistwem, wybaczać głupie błędy młodości i dawać niekończącą się ilość szans ich naprawy”.

Zostały także wręczone sympatyczne upominki dla wszystkich pracowników – przygotowane przez Samorząd Szkolny wraz z opiekunem panią Patrycją Sergiel – pamiątkowe torby ekologiczne na zakupy I love „Mechanik”. Dziękujemy!

Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są Nagrody Starosty i Dyrektora Szkoły.

Nagrodę Starosty otrzymali: Dorota Cyron, Dorota Lucia oraz Marek Chrobok.

W tym roku uhonorowani Nagrodą Dyrektora Szkoły zostali:

 • Blacha Małgorzata
 • Błahut Irena
 • Głowacz-Szebel Ewelina
 • Libowski Danuta
 • Nowakowska Elżbieta
 • Porwoł Agnieszka
 • Zub Iwona
 • Sitko Krystyna
 • Bezkorowajny Czesław
 • Bydłowski Józef
 • Kuczyński Andrzej
 • Świętek Rajmund
 • Brzozowska Beata
 • Krajewska Aldona
 • Krupa Agnieszka
 • Nowak-Malcherek Anna
 • Paskuda Teresa
 • Stankiewicz Joanna
 • Wilkos-Hiltawska Weronika
 • Wyrzykowska Elżbieta
 • Doczumiński Marcin
 • Grzesiczek Henryk
 • Kuzdrowski Leszek
 • Machelski Piotr
 • Swoboda Piotr
 • Szczygielski Marcin
 • Unger Jan

Nagrodzone osoby otrzymały z rąk dyrektora list gratulacyjny, a z rąk uczniów – kwiaty.

Po ceremonii wręczenia nagród dyrektor Janowski, dziękując serdecznie wszystkim nagrodzonym, podkreślił, że bez nich „Mechanik” nie byłby taki, jaki jest! Mówił, że wszyscy chwalą nas, ale musimy pamiętać, że sukces naszej pracy zależy od tego, ile będziemy wymagać od siebie i od naszych uczniów. Zgodził się z faktem, że to zadanie jest trudne zwłaszcza w obliczu rozmów o wolności słowa i prawach. Zwrócił uwagę, że szkoła to miejsce, gdzie trzeba umiejętnie korzystać, ale i przestrzegać praw i wolności słowa. Według niego wolność słowa to wolność od kłamstw, oszczerstw, to wielka wiedza, którą też powinniśmy umiejętnie przekazywać: jak należy korzystać z tej wolności, jak nawzajem szanować siebie, prawo, a także pracę innego człowieka.

Na zakończenie podkreślił, że on jest dumny z uczniów Centrum i życzył uczniom, aby mogli wyczuwać, że nauczyciele też są z nich dumni.

Tegoroczną uroczystość zamknął program artystyczny przygotowany przez katedrę elektryczną „Mechanika” pod przewodnictwem pana Konrada Hajdasza i pana Marcina Doczumińskiego. Przygotowali się „pożądnie i bez obciachu”, tak, jak im nakazał głos z nieba 😉 (dla wtajemniczonych).

W role aktorów wcielili się uczniowie …. (lista niebawem). Pięknie zatańczyli Dawid Bogdziewicz (IVaT) z partnerką Magdą Jureczko (II LO gościnnie). O nagłośnienie zadbali Krzysztof Kowaczek (IVbT), Natalia Nienartowicz (IIbT) i Paweł Majer (IIIbT).

 

Relacja: Agnieszka Krupa
zdjęcia: Piotr Swoboda i Patryk Grzegorczyk