Uwaga! Nowy projekt!

Uwaga! Nowy projekt!

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”, realizowany jest nowy projekt edukacyjny!
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa.

Od dnia 01.09.2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”, realizowany jest projekt pod nazwą: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik”„.

Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest poprawa do 2020 roku  efektywności zatrudnienia 100 uczniów poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Powyższy efekt ma zostać osiągnięty dzięki redukcji deficytu kompetencji ograniczających skuteczność zatrudnienia na skutek wsparcia uczestników projektu ukierunkowanymi działaniami.

Projekt zakłada przeprowadzenie dla 100 uczniów indywidualnej ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego z wykorzystaniem ponadprogramowych form edukacyjnych. W ramach powyższych działań 100 uczniów weźmie udział w 12 kursach certyfikowanych przewidzianych dla różnych klas i zawodów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.  Ponadto 70 z nich skierowanych zostanie na  praktyki lub staże zawodowe do firm, celem lepszego dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zrealizowane zostaną wizyty studyjne w firmach, warsztaty pozaszkolne w firmach oraz sesje laboratoryjne na uczelni wyższej. Całość powyższych działań ma pomóc w ułatwieniu przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia absolwentów szkoły.

W celu zachowania stabilności i ciągłości procesu edukacji, wsparciem objętych zostanie także 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie.

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w CKZiU nr 2 „Mechanik”, zostanie osiągnięte również poprzez przełamanie bariery słabego wyposażenia klasopracowni, które nie spełnia  aktualnych standardów technicznych. Projekt uwzględnia doposażenie 10 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 784 890,86 PLN. Okres realizacji projektu 01.09.2017 r. – 31.08.2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

INFORMACJA O PROCESIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od dnia 20.09.2017 r. do 28.09.2017 r. będzie  trwał proces rekrutacyjny uczestników projektu realizowanego w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Każdy uczestnik przed wypełnieniem ankiety rekrutacyjnej i deklaracji uczestnictwa zostanie zapoznany z założeniami, zadaniami i celami projektu.

Proces rekrutacyjny uczniów realizować będą doradcy zawodowi we wszystkich klasach objętych działaniami przewidzianymi w projekcie.

      Proces rekrutacyjny nauczycieli zostanie przeprowadzony odrębnie w tym samym okresie z uwzględnieniem m.in. nauczanej przez nich specjalności oraz potrzeb nauczycieli i szkoły.

     Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną do 6 października 2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Zapisz