UWAGA! – mija termin składania deklaracji

UWAGA! – mija termin składania deklaracji

01 października 2018 r. mija termin składania deklaracji wstępnych przystąpienia do EGZAMINU MATURALNEGO 2019. Termin ten dotyczy uczniów, którzy po raz pierwszy składają deklarację.
Absolwenci oraz osoby poprawiające składają deklarację ostateczną do 07 lutego 2019 r.

Deklaracja do pobrania ze strony OKE Jaworzno lub ze strony Mechanika. –  (EM 2019 Zalacznik 1a)

Deklarację 1a składają uczniowie, którzy ukończą szkołę w tym roku szkolnym . Pozostali absolwenci składają inne deklaracje 1b, 1c do pobrania ze strony OKE zgodnie z ich opisem.