Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w „Mechaniku”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w „Mechaniku”

Książka jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy, rozrywki oraz sposobem poszerzania pasji i zainteresowań. Niestety coraz częściej przegrywa w konfrontacji z nowinkami technologicznymi. Wśród młodzieży staje się mało popularnym złem koniecznym. Trzeba przyznać, że my, dorośli, również nie świecimy tu przykładem, bowiem cykliczne badania czytelnictwa w Polsce są zatrważające – książek nie czyta olbrzymi odsetek społeczeństwa (w r. 2016 – ani jednej książki nie przeczytało aż 68% rodaków!)

Kiedy przypomnimy sobie, że to rodzina odgrywa w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania rolę najważniejszą, trwoga wzrasta. Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to etap kolejny, w którym możemy utrwalać u uczniów zamiłowanie do książek. Dzięki rozbudzonej dziś przyjemności czytania, nasze dzieci będą mogły rozważniej i odpowiedzialniej kształtować swą przyszłość, stając się kompetentnymi uczestnikami kultury, a nie biernymi konsumentami informacji i wrażeń. Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, by książki były dla dziecka ważne i kojarzyły się z rzeczą przyjemną, może udać się tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły, o czym nie możemy zapominać. Zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice. Czytanie dostarcza wiedzy, rozwija sferę poznawczo-intelektualną, wzbogaca wartości moralno-społeczne, rozwija pamięć i wyobraźnię, poprawia koncentrację, wzbogaca słownictwo, rozwija umiejętności komunikacyjne, utrwala zasady ortografii i gramatyki, zapewnia zdrowy rozwój emocjonalny, zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów… Zalet ma naprawdę wiele, a przy tym wypożyczana w bibliotece nic nie kosztuje.

Nasza szkolna biblioteka otrzymała w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, dotację na zakup nowości wydawniczych. Po przeprowadzeniu ankiet pośród całej społeczności szkolnej, zebraniu propozycji zgłaszanych bezpośrednio w bibliotece, konsultacjach z Samorządem Szkolnym i Radą Rodziców, zakupiono setki książek.

Drodzy Rodzice, prosimy Was gorąco, byście zachęcali swe dzieci do wypożyczania i czytania tych książek. Młodzi ludzie, w których zaszczepimy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy szansę naszym wychowankom, by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

Nauczyciele-bibliotekarze „Mechanika”