Kolejni uczniowie „Mechanika” już w Brunszwiku i Nantes

Kolejni uczniowie „Mechanika” już w Brunszwiku i Nantes

Od poniedziałku 09.04.2018 r nasi mechatronicy z dwóch klas „Mechanika” (w sumie 10 osób) rozpoczęli praktykę zawodową w niemieckim Brunszwiku, a dwaj informatycy pojechali do Nantes we Francji. Uczniowie mają okazję zdobyć nowe doświadczenia zawodowe- i nie tylko, dzięki realizowanemu projektowi ERASMUS+ pt: „Technik w unijnej firmie-szansa na start zawodowy”.
W czasie miesięcznego stażu zagranicznego w Niemczech (zawodowej praktyki miesięcznej) nasi uczniowie nauczą się m.in programowania sterowników Siemens S7 przy użyciu oprogramowania STEP7, oraz zdobędą doświadczenia lutowania precyzyjnego SMD i montażu układów elektroniki precyzyjnej.
Nasi uczniowie będąc w partnerskiej Heinrich Bussing Schule poznają także niemiecki system kształcenia zawodowego, wyposażenie pracowni i laboratoriów. Będą mieli też okazję poznać „od wewnątrz” instytut PTB (Phisikalisch Technische Bundesanstalt) . Instytut ten pełni ważną rolę normalizacyjną, prowadzi badania naukowe i certyfikację urządzeń i maszyn, a także –posiadając najdokładniejszy atomowy zegar w Europie –dostarcza wzorcowego czasu do krajów europejskich. Zegar ten cechuje dokładność odmierzania czasu na poziomie 10-16 sekundy.
Praktyka zapowiada się więc bardzo interesująco, a zakończy się 04.05.2018r prezentacją multimedialną podsumowującą staż i wręczeniem uczniom zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności i nowe kwalifikacje.
Zajęcia w ciągu dnia trwać będą od 8.00 do godziny 16.00, a potem – na czas wolny i w czasie weekendu, zaplanowano dodatkowe atrakcje m.in. zwiedzania miasta i okolicy, wyjścia z niemieckimi rówieśnikami na mecze Bundesligi (Wolfsburg, Eintracht Brunszwik), zwiedzanie zakładów SIEMNS’a w Brunszwiku– światowego lidera automatyki sterowania ruchem kolejowym, a także wyjazd na międzynarodowe targi nowych technologii CeMAT do Hanoweru ( targi od 26-29.04.2018r) . Zaplanowano też wycieczkę do fabryki VW w Wolfsburgu i zapoznanie z praktycznymi zastosowaniami systemów mechatronicznych w przemyśle na przykładzie fabryki Jaegermeister w Wolfenbutel. Ważnym elementem pobytu na stażu zagranicznym, oprócz wymiaru zawodowego jest też możliwość doskonalenia umiejętności i kompetencji językowych. Znajomość i posługiwanie się językiem obcym, a szczególnie językiem obcym technicznym jest obecnie poszukiwaną umiejętnością pracownika we współczesnej firmie.
Uczniowie we Francji (Nantes) będą natomiast odbywać swoją praktykę w firmach informatycznych. Tam niezwykle ważna jest znajomość języka angielskiego jako tego, którym można porozumieć się wykonując prace w firmie branży IT. Podobnie jak koledzy w Niemczech poza pracą będą mieli okazję poznać kulturę, historię, zabytki miasta i kraju gospodarza stażu.
Projekt finansowany ze środków otrzymanych z unii europejskiej –w ramach projektu ERASMUS + w akcji wsparcie mobilności zawodowej, realizowany w CKZiU nr 2
„ Mechanik” przewiduje wysłanie na praktykę zagraniczną w przyszłym roku szkolnym kolejnych trzech grup uczniów technikum – 1 do Moguncji jesienią oraz 2 do Brunszwiku (Niemcy) i 3 do Nantes we Francji -wiosną. W sumie szansę na ciekawą praktykę zawodową w tym projekcie otrzyma w sumie 50 uczniów dawnego Mechanika.

Konrad Hajdasz