Jubileusz 70 lat istnienia szkoły

Jubileusz 70 lat istnienia szkoły

Raciborski „Mechanik” świętował 70-lecie istnienia. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Mechanika” zorganizowało jubileuszowe uroczystości wraz nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi, rodzicami i aktualnymi uczniami.

Dzień ten był okazją do spotkania po latach, wspominania wspaniałych chwil spędzonych w naszej szkole, odnowienia być może zapomnianych trochę znajomości i przyjaźni. Udział w jubileuszowych uroczystościach wzięli absolwenci, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, byli starostowie i dyrektorzy placówki, reprezentanci kuratorium oświaty i inni zaproszeni goście, nauczyciele, byli i obecni pracownicy „Mechanika”, przedstawiciele Rady Rodziców oraz delegacje uczniowskie poszczególnych klas.

Uroczystości miały miejsce 30 września 2017r.

Program obchodów 70–lecia „Mechanika”:

09:00 – msza święta w kościele pw. Jana Chrzciciela w Raciborzu

11:00 – uroczysta akademia z okazji 70 lat istnienia „Mechanika” – sala Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina

13:00 – spotkania w murach szkoły

17:00 – Bal Absolwentów – AquaBrax w Szymocicach.

 

Uroczysta akademia z okazji 70 lat istnienia „Mechanika”

Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz uczestników obchodów 70-lecia na uroczystą galę jubileuszową do RCK w Raciborzu, którą poprowadzili Aleksandra Harz (absolwentka „Mechanika”, a dziś dziennikarka) oraz Jacek Janowski i Wiktor Utracki (tegoroczni maturzyści CKZiU nr 2). Przywitali oni przybyłych słowami: „Dzisiaj swoje święto obchodzi raciborski „Mechanik”, niezmiennie od 1947 roku obecny w  życiu Raciborza i okolic. Z każdym rokiem mocniej się zakorzeniając w tym mieście, by dzisiaj stanowić jeden z jego wyróżników, wręcz symboli. Mechanik to szkoła z tradycją, szkoła, do której uczęszczały całe pokolenia, szkoła, z której wywodzą się naukowcy, przedsiębiorcy, lekarze, prawnicy, filmowcy, aktorzy, nauczyciele, dziennikarze, i wiele innych osób. Bo „Mechanik” to nie tylko znakomici zawodowcy, ale i równie znakomici humaniści.”

Galę rozpoczęto od wprowadzenia sztandarów szkoły i odśpiewania hymnu państwowego, po czym dyrektor Sławomir Janowski przywitał wszystkich przybyłych gości.

>>> lista gości

Dyrektor CKZiU nr 2 wyraził radość, że na widowni są obecni wszyscy Ci, u których „Mechanik” jest bardzo mocno w sercu zakorzeniony. Zacytował słowa Antoine’a de Saint – Exupery’ego: „Dla nas, wychowanych w kulcie szacunku dla człowieka, wielką wartość mają zwykłe spotkania, które czasem przemieniają się w cudowne święta.” W swojej przemowie dyrektor Janowski podkreślał, że to już 70 lat istnienia na mapie Raciborza „Mechanika”, współtworzenia przez niego Raciborza i jego kultury, współtworzenia gmin powiatu raciborskiego, raciborskich i ościennych firm. To jest szkoła, w której tworzy się tradycję. Dziś jest okazja, aby wspomnieć i podziękować tym, którzy pomagali edukować przez lata uczniów „Mechanika”: nauczycielom, pracodawcom, szefom praktyk. Dyrektor cieszy się, że mimo wielu zmian w edukacji, jego placówka jest wciąż szkołą „do której warto przyjść”. Swoja przemowę zakończył słowami: „Saksofon to nie tylko narzędzie do grania. Złością, gniewem czy obrazą nic u niego nie wskórasz. Cierpliwością i pracą. Pracą i sumiennością. Jeśli będziesz chciał, żeby saksofon się z Tobą zbratał niczym dusza z ciałem, musisz i ty otworzyć się przed nim. Musisz całym sobą grać, także swoim bólem, swoim płaczem, swoim śmiechem, nadziejami, snami, wszystkim, co jest w tobie, całym swoim życiem. Bo to wszystko muzyka. Ty jesteś muzyką, nie saksofon. Ale musisz się przyłożyć, porządnie przyłożyć. Bo tylko wtedy będzie to muzyka”.

Następnie głos zabierali kolejno zaproszeni goście:

Romuald Samlik – prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół „Mechanika” – głównego organizatora jubileuszowego spotkania, absolwent rocznika 1974 – omówił pokrótce, jaki jest  główny cel Stowarzyszenia – jest nim dbanie o dobry poziom szkoły i jej dobre imię, i o to, aby ten dobry poziom stale podnosić. Korzystając z okazji podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie obchodów 70-lecia, dzięki którym spotkanie jubileuszowe mogło się odbyć.

Władze  Powiatu Raciborskiego reprezentowali: starosta Ryszard Winiarski, wicestarosta Marek Kurpis oraz  kierownik Referatu Edukacji Danuta Miensopust„Mechanik to firma, która potrafi dobrze korzystać z finansów, dzięki czemu uczniowie mogą kształcić się w warunkach europejskich. Mechanik to szkoła sukcesu, a starostwo stara się wspierać i stworzyć takie warunki, aby Mechanik był jeszcze lepszą szkołą, i jeszcze lepiej wyposażoną”.

Prezydent Raciborza Mirosław Lenk – „To ogromny zaszczyt bywać w Mechaniku. Mechanik eksportuje myśl naukową i techniczną, i współtworzy kulturę Raciborza. Na ręce Dyrektora, nauczycieli, uczniów, pracowników Centrum – byłych i obecnych – życzenia wszystkiego dobrego na przyszłość”.

wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku Janina Ptaszyńska –złożyła serdeczne gratulacje i życzenia, podzieliła się myślą, że jubileusz to czas do refleksji nad dawnymi osiągnięciami, ale też wspomnieniami tych, którzy przez lata tworzyli społeczność „Mechanika”.

profesor dr. hab. Jan Kosmol – pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach, członek Komitetu Honorowego jubileuszowych obchodów – podkreślił, że gratulacje powinni absolwenci składać samym sobie, bo dzięki nim ta szkoła istnieje. „Jest rzeczą oczywistą, iż poziom szkoły zależy od nauczycieli i od dyrekcji, aby potrafili dobrze uczyć i zarządzać”. Wspomniał postacie kilku nauczycieli, którzy wywarli ogromny wpływ – jako absolwenta „Mechanika” – na jego edukację i dalsze losy na drodze naukowej. Wystąpienie Profesora było „pełne ciepła, humoru i nostalgii.”

>>> wspomnienia Profesora – film na naszracibórz.pl

przedstawiciele oświatowych związków zawodowych ZNP – Teresa Ćwik i NSZZ Solidarność – Teresa Frencel – złożyły życzenia wielu radości, sukcesów i satysfakcji z podejmowanych zadań, aby wszelkie prace były doceniane przez uczniów, którzy będą potrafili okazać wdzięczność.

wiceprezes zarządu Rafako S.A. Krzysztof Burek– „Rafako ma 68 lat i od dziesięcioleci korzysta z talentów, jakie wychodzą z kuźni talentów – z „Mechanika”. Nie ma silnego, nie ma byka na absolwenta „Mechanika”.

przedstawiciele z partnerskiej szkoły w Mainz Gitte Wiedemuth oraz Rolf Goetelmann– „Dziękujemy, że nasi uczniowie mogą tu przyjeżdżać na praktyki i korzystać z dobrodziejstw, jakie ta współpraca i wymiana daje.”

Konferansjerzy podziękowali wszystkim za miłe słowa. Wyrazili radość, że „Mechanik” jest doceniany w środowisku lokalnym, że stanowi element historii Raciborza i powiatu raciborskiego. Wyrazili wiarę, że przez następne lata będziemy dopisywać kolejne rozdziały tej historii, a nasi absolwenci będą znacząco wpływali na rozwój miasta.

 

Część artystyczna uroczystej gali

Po wyprowadzeniu sztandarów, po części oficjalnej, nastąpiła część artystyczna pod tajemniczo brzmiącym tytułem „To był świat w zupełnie starym stylu…” Zaproszono wszystkich na występ przygotowany przez uczniów „Mechanika” pod kierunkiem nauczycieli Pani Patrycji Sergiel i Pani Doroty Cyron według ich autorskiego scenariusza. Znakomite przedstawienie, opowiedziane w humorystyczny sposób, było okazją do spotkania z historią „Mechanika”, a właściwie z ludźmi, którzy tę historię tworzyli i tworzą nadal.

Wystąpili: Daniela Dziedzic, kl. III aT, Szymon Kubiczek, kl. III aT, Aron Bulenda, kl. III aT, Paweł Filip, kl. IV cT, Kamil Czop, kl. II cT, Robert Marcol, kl. II cT, Grzegorz Dreszer, kl. III bT, nagłośnienie: Krzysztof Kowaczek, kl. III bT

Nad wyrazem artystycznym czuwali Patryk Buchcik, kl. IV aT, Aron Bulenda, kl. III aT, Pani Krystyna Buchcik i Pani Iwona Pacharzyna.

Na zakończenie Samorząd Szkolny obdarował gości upominkami w postaci  specjalnie na tę okazje przygotowanymi malowanymi odlewami gipsowymi. Odlewy przygotowane  przez nauczyciela Aleksandrę Piwowar z motywem słonecznika malowali uczniowie klasy IIcT: Alicja Kozik, Karolina Moskwa, Nicole Sobeczko, Paulina Rogalska, Anna Szablińska, Wiktoria Jancewicz i Robert Marcol.

>>> o przedstawieniu

 

Spotkania w murach szkoły

Świętowanie nie zakończyło się w RCK-u. Jubileusz stał się okazją do spotkań w murach szkoły i do sentymentalnej wycieczki po jej klasopracowniach. Cała szkoła, jej korytarze, klasy, obejście, no i oczywiście dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi byli przygotowani na powitanie gości.

Atrakcje przygotowane na terenie szkoły:

 • galerie fotografii upamiętnionych na przestrzeni 70 lat;
 • gabloty opisujące i przedstawiające życie szkoły, a także wyjazdy związane z realizacją projektów międzynarodowych;
 • okolicznościowa kawiarenka przygotowana, ustrojona i prowadzona przez nauczycieli i uczniów „Mechanika”; zaopatrzona w wypieki przygotowane przez rodziców obecnych uczniów; cieszyła się dużą popularnością, zarówno wśród emerytów jak i absolwentów;
 • pokaz robotów Hexor II oraz LEGO Mindstorms EV3  w pracowni 47a;
 • zainstalowana została krótkofalarska radiostacja okolicznościowa 3Z 70 M; pod znakiem okolicznościowym nawiązano łączność z krótkofalowcami z Polski, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Białorusi oraz Estonii; operatorzy zagraniczni i polscy przekazali najlepsze życzenia z okazji jubileuszu;
 • „interaktywna mapa hipsometryczna” przy pracowniach informatycznych ciesząca się dużym zainteresowaniem odwiedzających;
 • zdjęcia z początku istnienia szkoły w sali 46;
 • projekcja filmów w sali 48 (z 90-tych urodzin dyr. Czerniejewskiego wyk. przez Cyrus; przemówienie dyr. Czerniejewskiego na 60-leciu Mechanika);
 • sprzedaż jubileuszowych gadżetów na korytarzach szkolnych;
 • w bibliotece wystawa kronik i dzienników lekcyjnych; zaprezentowano zachowane w szkolnym archiwum kroniki placówki, poszczególnych klas oraz organizacji i kół zainteresowań; spore zainteresowanie odwiedzających wzbudziły dzienniki, od tych najstarszych z lat 40., poprzez zmieniające się w kolejnych dekadach, do obecnie używanego e-dziennika; pośród nich znalazło się też miejsce na zapomniane już dzisiaj tarcze szkolne; odrębne miejsce zajęła ekspozycja publikacji nauczycieli i absolwentów, które biblioteka szkolna posiada w swych zbiorach;
 • na obiektach sportowych:
  – wystawiono sprzęt gimnastyczny na starej sali,
  – przygotowano gabloty z historią sportu szkolnego, tabele rekordów, zdjęcia, puchary i dyplomy, najważniejsze osiągnięcia sportowe,
  – prezentacja Szkolnego Koła Turystycznego wraz z kronikami i starymi zdjęciami,
  – udostępniono do zwiedzania obiekty sportowe: stara i nowa sala gimnastyczna, boisko, siłownia,
 • i inne atrakcje.

 

Bal absolwentów

Wieczorem zdeklarowani absolwenci, zaproszeni goście, byli i obecni pracownicy CKZiU Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu spotkali się na wspólnej biesiadzie w AquaBrax w Szymocicach, a całą imprezę uświetnił Panu Józef Kuźmiński wraz z zespołem.

 

Jubileusz 70-lecia „Mechanika” w mediach

>>> naszraciborz.pl

>>> nowiny.pl – art. 1

>>> nowiny.pl – art. 2

>>> nowiny.pl – art. 3

>>> raciborz.com.pl

 

Zebrała: Agnieszka Krupa

Zdjęcia w naszej galerii: Kacper Tomczak kl. I bT pod opieką Piotra Swobody