Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

O godzinie 9.00 na boisku szkolnym po raz pierwszy po wakacjach spotkali się uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych oraz nowy narybek naszej szkoły – uczniowie klas pierwszych. Dyrektor powitał wszystkich pedagogów oraz uczniów, a następnie zwrócił uwagę na niezwykłe wydarzenia jakie przynosi nowy rok szkolny – zmianę nazwy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 na   Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 oraz czekające nas 30 września obchody jubileuszu 70 lecia naszej szkoły.

Następnie przedstawił wychowawców tegorocznych klas pierwszych:

Technikum nr 4:
Ia T – mgr A. Kapuśniak
Ib T – mgr P. Kozak
Ic T – mgr A. Kowalski
Id T – mgr P. Machelski
Ie T – mgr P. Swoboda
If T – mgr M. Rycerz

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4:
Ia B – mgr T. Gajda
Ib B – dr P. Sput
Ic B – mgr T. Oszek
Id B – mgr inż. D. Raida

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
IIA  LO – mgr E.Wiesner

Na koniec uroczystości Dyrektor życzył zgromadzonym samych dobrych chwil spędzonych w szkole, wielu sukcesów w nauce oraz odkrywania nowych pasji.

 

Po zakończeniu uroczystości, uczniowie przeszli do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Aleksandra Piwowar