Dni Otwarte’ 2018

Dni Otwarte’ 2018

Zwykło się mawiać, że poziom szkoły tworzą jej uczniowie. Można też dodać, że sami uczniowie pracują nad atmosferą panującą w szkole, a przez swoją działalność przyczyniają się do jej popularności w lokalnym środowisku. Ciekawe kierunki kształcenia, młodzież z różnorodnymi, często szalonymi pasjami, wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych – to wszystko składa się na sukces „Mechanika”.
Podczas tegorocznych Dni Otwartych zaprezentowaliśmy naszym gościom efekty codziennej pracy uczniów. Gimnazjaliści brali udział w pokazach, wykonywali doświadczenia, rozmawiali z potencjalnymi pracodawcami. Mogli się również przekonać, że „Mechanik” to szkoła z tradycjami. Tutaj każdy uczeń może czuć się bezpiecznie, bo oprócz wsparcia wychowawcy, ma zapewnioną opiekę pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego. Podczas zwiedzania opiekunowie gimnazjalistów spędzali czas w szkolnej kawiarence, przeglądając najciekawsze wydania szkolnej gazetki „Mechanik”.

Ale co najważniejsze:

  • w ciągu dwóch dni Centrum odwiedziło niespełna sześciuset uczniów!
  • byli to uczniowie z dwudziestu szkół – nie tylko z powiatu raciborskiego,
  • zwiedzanie przygotowano dla 35 grup,
  • nad całością przedsięwzięcia czuwało 100 uczniów oraz 13 nauczycieli.

Zebraliśmy mnóstwo pochwał za gościnność, wysoką kulturę osobistą, zaangażowanie w życie szkoły i bardzo dobry kontakt uczniów z nauczycielami. A zatem sukces to drugie imię „Mechanika”!
Szczególne podziękowania kieruję w stronę Pań: Joanny Bończyk i Katarzyny Koczy, które zaoferowały pomoc przy organizacji i przebiegu całego przedsięwzięcia. Dziękuję również Panu Michałowi Widence za obecność przy stanowisku firmy Rafako oraz zachęcanie młodzieży do podjęcia nauki w naszej szkole, a co za tym idzie kształcenie w zawodzie: ślusarz z możliwością uzyskania uprawnień spawacza.

Patrycja Sergiel