Jubileusz „Mechanika”

Jubileusz „Mechanika”

 Obchody 70-tej rocznicy „Mechanika” przeszły do historii.  Przed organizatorami już tylko analiza, podsumowanie, rozliczenie finansów i….  m.in. początek przygotowań do rocznicy następnej.
Czuję się w obowiązku aby w imieniu Stowarzyszenia i oczywiście własnym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy nasze zaproszenie przyjęli i swoją obecnością, jubileusz 70-cio lecia, zaszczycili. Mam nadzieję, że nie w mniej licznym gronie spotkamy się przy następnej okazji !

Podziękowania – co oczywiste – należą się naszym sponsorom. Bez Was moglibyśmy się tak licznie spotkać, co najwyżej używając mediów elektronicznych. A to wiadomo – nie zastąpi kontaktu osobistego.

Uroczystość ta wykazała, iż nie tylko absolwenci i uczniowie „Mechanika” są z tej szkoły dumni.
Niespotykane zaangażowanie w przygotowanie i przebieg obchodów osobiście dyrektora Sławomira Janowskiego, jego zastępców, nauczycieli przedmiotów teoretycznych, nauczycieli zawodu, pracowników administracji a także aktualnych uczniów „Mechanika” jasno wskazują, że duma o której już wspominałem, jest także ich udziałem.
Za to bezinteresowne zaangażowanie, za brak pytań w rodzaju „co ja z tego będę miała (miał)”, za mądre budowanie etosu naszej szkoły gorąco i serdecznie dziękujemy !
W imieniu
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „MECHANIKA”
Prezes Zarządu
Romuald Samlik