Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu „Śląskie. Zawodowcy”.

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu „Śląskie. Zawodowcy”.

 

dotyczy: staży oraz kursów/szkoleń

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU„ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Otwarty nabór Uczniów/Uczennic do projektu „Śląskie. Zawodowcy” –

trwa od dnia 26 października 2020 r. do dnia 09.11.2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego oraz zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które zostały podane w Regulaminie uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”.

Przedmiotowe ogłoszenie jest adresowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończone 16 lat.

Szczegółowych informacji telefonicznych (32 4153388) dotyczących projektu udzielają Szkolny Specjalista ds.staży mgr inż. Mirosław Uliczka oraz Szkolny Specjalista ds. kursów i szkoleń mgr inż. Marcin Doczumiński.