„Mechanik” z wizytą na Politechnice Opolskiej

„Mechanik” z wizytą na Politechnice Opolskiej

30 maja, korzystając z zaproszenia Politechniki Opolskiej i Urzędu Miasta w Opolu, 70-cio osobowa grupa uczniów klas III technikum (technik elektryk, elektronik, mechatronik i informatyk), w ramach niedawno podpisanej współpracy pomiędzy „Mechanikiem” a PO w Opolu, odwiedziła Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

Po przyjeździe do Opola  zostaliśmy serdecznie przywitani przez prodziekana ds. współpracy i rozwoju dr hab. inż. Andrzeja CICHONIA, prof. nadzw. PO, który przedstawił plan dnia i scharakteryzował strukturę Wydziału. Następnie wysłuchaliśmy ciekawego wykładu  dr hab. inż. Stefana WOLNEGO, pt.: „Technologie wodorowe w wytwarzaniu energii elektrycznej”. Po wykładzie uczniowie w grupach mieli możliwość zapoznania się z zapleczem laboratoryjnym i kadrą dydaktyczną uczelni. Spośród prezentowanych laboratoriów mogliśmy zobaczyć laboratorium techniki wysokich napięć, maszyn elektrycznych, robotyki, automatyki i odnawialnych źródeł energii. W każdej odwiedzanej przez nas pracowni była przygotowana prezentacja dotyczącą zagadnień i ćwiczeń realizowanych przez studentów Politechniki w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

Bardzo ciekawe spotkanie miało miejsce podczas prezentacji robota NAO, którego budowę, zasadę działania i programowania prezentował dr hab. inż. Ryszard BENIAK, prof. PO – absolwent „naszego Mechanika” rocznik 80, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy :).

Marcin Doczumiński