ARS, czyli jak dbać o miłość

ARS, czyli jak dbać o miłość

CKZiU nr 2 „Mechanik” zrealizował program edukacyjny pt: „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Programem zostali objęci uczniowie naszej szkoły, z klas 1b Z i 1a T. Głównym celem programu było ograniczenie używania substancji psychoaktywnych. W trakcie realizacji programu skupiliśmy się na pokazaniu skutków stosowania tych substancji, a w szczególności w kontekście pełnienia przyszłych ról rodzicielskich. Ponadto chcieliśmy wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia wynikające ze stosowania środków psychoaktywnych.

Program składał się z trzech modułów.

1. W pierwszej części zaprezentowaliśmy projekt – STOP Skazani Tworzący Oddziaływania Profilaktyczne, w którym muzycy – wychowawcy z Zakładu Karnego w Raciborzu wraz z 2 osadzonymi zagrali na żywo muzykę do seansu filmowego pokazującego skutki nadużywania alkoholu. Te nietypowe przedstawienie złożone z kilku czarno białych filmów z epoki „żelaznej kurtyny”: „Korkociąg”, „Wóda”, „Pije Kuba do Jakuba”, „Milionowy klient w Izbie Wytrzeźwień” pokazuje drastyczne skutki nadużywania alkoholu. Dodatkowo do filmu dodano krótkie „spoty profilaktyczne” opowiadające  o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu.

2. Wykład poprowadzony przez pedagogów rodziny, który zawierał bardzo istotne treści dotyczące budowania relacji między ludzkich:

a) życie i zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości;

– życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości;
– substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego, co obiecują, powodują problemy.

b) czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość, zaburzyć relacje między ludźmi;

– substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość;
– substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdrowie człowieka.

c) substancje psychoaktywne, a zdrowie prokreacyjne. Uświadomienie wpływu substancji psychoaktywnyh na rozwój zarodka i płodu;

– substancje psychoaktywne przyjmowane w czasie ciąży mogą powodować szereg zaburzeń  i wad rozwojowych u dziecka;
– miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

3. Na podsumowanie programu zagrał rockowy zespół DREAM. Muzycy pokazali, że koncert można zagrać całym sercem i zaoferować publiczności pozytywną energię. Uczniowie poddani temu doświadczeniu spontanicznie zareagowali na występ zespołu. Koncert zespołu zakończył się owacjami i serdecznymi podziękowaniami.

Beata Brzozowska