Od roku 1995 organizowana jest międzyszkolna wymiana uczniowska pomiędzy naszą szkołą oraz Szkołą Techniczną w Steinfurcie.

Adres witryny internetowej niemieckiej szkoły: www.tssteinfurt.de

Program wymiany, opracowany pod kątem potrzeb uczniów obejmował szereg ciekawych wycieczek i innych imprez. W trakcie wymiany nierzadko dochodziło do zawiązania się zażyłych kontaktów pomiędzy uczniami polskimi i niemieckimi, podtrzymywanych do dziś korespondencją za pośrednictwem mediów elektronicznych (SMS) jak i tradycyjnych.

Wagę utrzymywania przyjacielsko towarzyskich stosunków pomiędzy młodymi Polakami i Niemcami trudno przecenić, gdyż to nie kontakty na najwyższych szczeblach kreują podstawy pokojowego współistnienia narodów lecz wspólne nieoficjalne spotkania pomiędzy tzw. zwykłymi ludźmi. Międzyszkolna wymiana uczniowska jest zatem formą krzewienia porozumienia między narodami. Jest powszechnie wiadomym, iż jedną z przyczyn konfliktów międzynarodowych są uprzedzenia i ksenofobia rozwijające się pomiędzy sąsiadującymi narodami.

Innym nie mniej istotnym aspektem wymiany międzyszkolnej jest możliwość ugruntowania umiejętności praktycznego posługiwania się obcym językiem, nie tylko w trakcie udziału w oficjalnej części wymiany, lecz także podczas wymiany koleżeńskiej korespondencji.

Międzynarodowe spotkania

1. 1995 – spotkanie wstępne w Raciborzu – wizyta przedstawicieli szkoły niemieckiej.

2. 1995 – spotkanie organizacyjne w Steinfurcie – z udziałem pani dyrektor Krystyny Stoczek oraz jej zastępców Norberta Buby i Herberta Gembalczyka.

3. 1997 – pierwsza grupa uczniów w Steinfurcie z opiekunami – panem Norbertem Bubą i panem Janem Psotą.

4. 1998 – pierwsza grupa uczniów szkoły niemieckiej w Polsce

5. 1999 – Nasi uczniowie w Niemczech pod opieką nauczycieli: Jana Psoty i Jana Kalabińskiego.

6. 2000 – Ponownie gościmy Niemców

7. 2001 – Wyjazd uczniów z Raciborza do Niemiec pod opieką pani Danuty Chruściel i pana Jana Ungera.

9. 2003 – Ostatni wyjazd naszych uczniów pod opieką pani Anny Simek i pana Jerzego Kołeczki.

Współpracę organizowali nauczyciele obu szkół: Anton Schwetka, Rolf Wernicke, Werner Harlinghausen ze strony niemieckiej oraz Anna Simek, Danuta Chruściel, Jan Psota, Jan Kalabiński, Jan Unger, Jerzy Kołeczko i Norbert Buba z ramienia ZSM, przy życzliwym wsparciu dyrektorów szkół – Krystyny Stoczek oraz Karla – Heinza Gielnika.

 

Oficjalna współpraca ze szkołą w Steinfurcie zakończyła się w 2003 roku.

oprac. A. Krajewska