Get Adobe Flash player

Życzenia


wakacje2

KomunikatyEgzamin maturalny poprawkowy – sierpień 2014 r.

 


Część ustna:
      1) j. polski – 25 sierpnia 2014r. godz. 8:30 s. 44

                          2) j. angielski – 25 sierpnia 2014r. godz. 8:30 s. 56

Część pisemna:   1) j. polski, matematyka – 26 sierpnia godz. 9:00 s. świetlica

    


 

Egzaminy poprawkowe
 

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9:00.

chemia, biologia

25 sierpnia 2014r.

M. Uliczka, 
T. Głogiewicz,
B. Grzesiczek

przedmioty elektryczne

25 sierpnia 2014r.

P. Nachlik,
I. Szubryt,
M. Jończyk

matematyka

25 sierpnia 2014r.

M. Chrobok,
A. Doniec,
M. Różalska

przedmioty mechaniczne

26 sierpnia 2014r.

M. Uliczka, 
J. Matyja,
A. Miketa

przedmioty informatyczne

26 sierpnia 2014r.

P. Nachlik, 
T. Urban,
G. Szarata

język polski, język angielski, język angielski zawodowy, język niemiecki

26 sierpnia 2014r.

S. Janowski, 
H. Draga,
D. Cyron,
K. Koczy,
W. Hiltawska,
P. Swoboda

wychowanie fizyczne

27 sierpnia 2014r.

P. Nachlik, 
M. Siedlaczek,
D. Sergiel

przepisy ruchu drogowego, diagnostyka pojazdów samochodowych

27 sierpnia 2014r.

M. Uliczka, 
A. Miketa,
J. Matyja


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej [311930]

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w roku 2010. Nauka trwa 4 lata.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • konserwowania i naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Uczniowie w trakcie nauki w technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

 • B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe w danej kwalifikacji, a po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przedmioty zawodowe:

 • rysunek techniczny, 
 • technologia montażu systemów energetyki odnawialnej, 
 • systemy energetyki odnawialnej,
 • kosztorysowanie w budownictwie,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • język angielski zawodowy w budownictwie,
 • dokumentacja techniczna,
 • montaż systemów energetyki odnawialnej,
 • eksploatacja systemów energetyki odnawialnej,
 • specjalizacja może dotyczyć np.               
  1. energetyki wodnej;
  2. energetyki wiatrowej;
  3. energetyki geotermalnej;
  4. energetyki z biomasy;
  5. fotowoltaniki.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka,
 • fizyka.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
 • w elektrowniach,
 • w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
 • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

 

Ważne jest to, że po ukończeniu naszego technikum możesz kontynuować naukę m.in. na Politechnice Opolskiej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, gdzie wprowadzono kierunek: technologie energii odnawialnej.

W przypadku ZSM bardzo istotne jest, że współpracujemy z raciborskimi firmami, które należą do liderów tej branży nie tylko w kraju: Sunex i Ensol.

 

 

 
Witryna www.mechanik.rac.pl wykorzystuje pliki cookies. W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij
strony internetowe  śląskie fibroscan  transport cysternami  cysterny chemiczne  biopsja wątroby  marskość wątroby  doładowania telefonu, doładowania simplus, doładowania tak tak, zdrapki, zasilenia, kupony  SErr:2 SErr:2