Get Adobe Flash player
Zlote-technikum-2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

OGŁOSZENIE

Dyrekcja  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" 
w Raciborzu, ul. Zamkowa 1

ogłasza zapytanie o cenę

na zakup i dostawę węgla kamiennego do kotłów niskoemisyjnych typ 31 lub 32.1
w zakresie RI do 10, sortyment handlowy – Ekoret ( 8 – 25 mm), wartość opałowa > 26 MJ/kg, zawartość popiołu 4 – 10 %, zawartość siarki < 0,6 %, typ koksu wg  Gray-Kinga  A do D, spiekalność – RI poniżej 10, temperatura spiekania popiołu – ts > 1000   oC, temperatura mięknienia popiołu  tA > 1250 oC, zawartość wilgoci  do 12 %  

do 2 kotłowni centralnego ogrzewania  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 na sezon grzewczy 2015/16 r.

 

Przewidywana ilość zakupu i dostawy węgla – około  150 ton.

Termin realizacji dostaw opału od 15.12.2015 r.

 

Składanie ofert przez  Oferentów  do dnia  11.12.2015 r. do godz. 12.00 w kopertach zamkniętych do siedziby zamawiającego  w Raciborzu

ul. Zamkowa 1 – sekretariat  p.13 .

Kryteria oceny ofert  -  cena zakupu i dostawy -  100 %.

Otwarcie ofert  - 11.12.2015 r. o godz. 13.00.

SIWZ - Informacje dla oferentów

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej [311930]

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w roku 2010. Nauka trwa 4 lata.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • konserwowania i naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Uczniowie w trakcie nauki w technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

 • B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe w danej kwalifikacji, a po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przedmioty zawodowe:

 • rysunek techniczny, 
 • technologia montażu systemów energetyki odnawialnej, 
 • systemy energetyki odnawialnej,
 • kosztorysowanie w budownictwie,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • język angielski zawodowy w budownictwie,
 • dokumentacja techniczna,
 • montaż systemów energetyki odnawialnej,
 • eksploatacja systemów energetyki odnawialnej,
 • specjalizacja może dotyczyć np.               
  1. energetyki wodnej;
  2. energetyki wiatrowej;
  3. energetyki geotermalnej;
  4. energetyki z biomasy;
  5. fotowoltaniki.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka,
 • fizyka.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
 • w elektrowniach,
 • w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
 • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

 

Ważne jest to, że po ukończeniu naszego technikum możesz kontynuować naukę m.in. na Politechnice Opolskiej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, gdzie wprowadzono kierunek: technologie energii odnawialnej.

W przypadku ZSM bardzo istotne jest, że współpracujemy z raciborskimi firmami, które należą do liderów tej branży nie tylko w kraju: Sunex i Ensol.

 

 

 
Witryna www.mechanik.rac.pl wykorzystuje pliki cookies. W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij
strony internetowe  śląskie fibroscan  transport cysternami  cysterny chemiczne  biopsja wątroby  marskość wątroby  doładowania telefonu, doładowania simplus, doładowania tak tak, zdrapki, zasilenia, kupony  SErr:2 SErr:2