Get Adobe Flash player
Zlote-technikum-2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

Komunikaty

Egzamin maturalny poprawkowy – sierpień 2015r.

Część ustna: 1) j. polski – 25 sierpnia 2015r. godz. 8:30 s. 43

                    2) j. angielski – 25 sierpnia 2015r. godz. 8:30 s. 56

 

Część pisemna: 1) matematyka – 25 sierpnia 2015r.  godz. 9:00 s. świetlica

                        2) j. angielski – 25 sierpnia 2015r. godz. 9:00 s. 44

 

Egzaminy poprawkowe

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9:00.

 chemia

 25 sierpnia 2015r.

 M. Uliczka, T. Głogiewicz,
 B. Grzesiczek

 przedmioty elektryczne i  elektroniczne

 25 sierpnia 2015r.

 P. Nachlik, I. Szubryt, K. Hajdasz

 matematyka

 24 sierpnia 2015r.

 M. Chrobok, M. Różalska,
 M. Jończyk, M. Rycerz

 przedmioty mechaniczne,  samochodowe

 26 sierpnia 2015r.

 M. Uliczka, J. Matyja, A. Miketa

 przedmioty informatyczne
 i pracownia urządzeń  mechatronicznych

 26 sierpnia 2015r.

 P. Nachlik, A. Nowak – Malcherek,
 A. Krajewska, T. Urban,
 G. Szarata, S. Kretek

 język polski, język angielski, język  angielski zawodowy, język  niemiecki, wok

 26 sierpnia 2015r.

 S. Janowski, H. Draga,
 A. Biskup, P. Sergiel,
 D. Cyron, K. Koczy,
 H. Krettek, E. Wiesner,  P. Swoboda

 wychowanie fizyczne

 24 sierpnia 2015r.

 P. Nachlik, J. Stankiewicz,
 T. Gajda

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej [311930]

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w roku 2010. Nauka trwa 4 lata.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • konserwowania i naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Uczniowie w trakcie nauki w technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

 • B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe w danej kwalifikacji, a po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przedmioty zawodowe:

 • rysunek techniczny, 
 • technologia montażu systemów energetyki odnawialnej, 
 • systemy energetyki odnawialnej,
 • kosztorysowanie w budownictwie,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • język angielski zawodowy w budownictwie,
 • dokumentacja techniczna,
 • montaż systemów energetyki odnawialnej,
 • eksploatacja systemów energetyki odnawialnej,
 • specjalizacja może dotyczyć np.               
  1. energetyki wodnej;
  2. energetyki wiatrowej;
  3. energetyki geotermalnej;
  4. energetyki z biomasy;
  5. fotowoltaniki.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka,
 • fizyka.

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
 • w elektrowniach,
 • w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
 • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

 

Ważne jest to, że po ukończeniu naszego technikum możesz kontynuować naukę m.in. na Politechnice Opolskiej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, gdzie wprowadzono kierunek: technologie energii odnawialnej.

W przypadku ZSM bardzo istotne jest, że współpracujemy z raciborskimi firmami, które należą do liderów tej branży nie tylko w kraju: Sunex i Ensol.

 

 

 
Witryna www.mechanik.rac.pl wykorzystuje pliki cookies. W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij
strony internetowe  śląskie fibroscan  transport cysternami  cysterny chemiczne  biopsja wątroby  marskość wątroby  doładowania telefonu, doładowania simplus, doładowania tak tak, zdrapki, zasilenia, kupony  SErr:2 SErr:2