Get Adobe Flash player
Zlote-technikum-2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

Komunikaty

Egzamin maturalny poprawkowy – sierpień 2015r.

Część ustna: 1) j. polski – 25 sierpnia 2015r. godz. 8:30 s. 43

                    2) j. angielski – 25 sierpnia 2015r. godz. 8:30 s. 56

 

Część pisemna: 1) matematyka – 25 sierpnia 2015r.  godz. 9:00 s. świetlica

                        2) j. angielski – 25 sierpnia 2015r. godz. 9:00 s. 44

 

Egzaminy poprawkowe

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9:00.

 chemia

 25 sierpnia 2015r.

 M. Uliczka, T. Głogiewicz,
 B. Grzesiczek

 przedmioty elektryczne i  elektroniczne

 25 sierpnia 2015r.

 P. Nachlik, I. Szubryt, K. Hajdasz

 matematyka

 24 sierpnia 2015r.

 M. Chrobok, M. Różalska,
 M. Jończyk, M. Rycerz

 przedmioty mechaniczne,  samochodowe

 26 sierpnia 2015r.

 M. Uliczka, J. Matyja, A. Miketa

 przedmioty informatyczne
 i pracownia urządzeń  mechatronicznych

 26 sierpnia 2015r.

 P. Nachlik, A. Nowak – Malcherek,
 A. Krajewska, T. Urban,
 G. Szarata, S. Kretek

 język polski, język angielski, język  angielski zawodowy, język  niemiecki, wok

 26 sierpnia 2015r.

 S. Janowski, H. Draga,
 A. Biskup, P. Sergiel,
 D. Cyron, K. Koczy,
 H. Krettek, E. Wiesner,  P. Swoboda

 wychowanie fizyczne

 24 sierpnia 2015r.

 P. Nachlik, J. Stankiewicz,
 T. Gajda

Technik informatyk

Plan nauczania dla specjalności technik informatyk

 

L.p. Przedmiot Klasa Razem godzin
I II III IV
1.

j. polski

3 3 3 5 14
2.

j. obcy (1)

2 2 2 3 9
3.

j. obcy (2)

1 1 2 2 6
4.

historia

1 2 2 - 5
5.

wiedza o społeczeństwie

- - 1 1 2
6.

wiedza o kulturze (a)

1 - - - 1
7.

matematyka

2 2 2 3 9
8.

fizyka i astronomia

2 1 1 - 4
9.

chemia

2 1 - - 3
10.

biologia

2 1 - - 3
11.

geografia

1 1 1 - 3
12.

podstawy przedsiębiorczości

- 1 1 - 2
13.

technologia informacyjna

2 - - - 2
14.

wychowanie fizyczne

3 3 3 3 12
15.

przysposobienie obronne

1 1 - - 2
16.

religia/etyka

2 2 2 2 8
17.

godzina z wychowawcą     a)

1 1 1 1 4
18.

godziny do dyspozycji dyrektora

1 1 - 1 3
Razem godzin z przedmiotów ogólnych 27 24 20 21 92
19.

urządzenia techniki komputerowej

2 2 - - 4
20.

systemy operacyjne i sieci komputerowe

3 3 3 3 12
22.

oprogramowanie biurowe

2 3 2 - 7
23.

multimedia i grafika

- - - 3 3
24.

programowanie strukturalne i obiektowe

2 4 4 - 8
26.

język obcy zawodowy

- - - 2 2
27.

specjalizacja

- - 6 6 12
Razem godzin z przedmiotów zawodowych 9 12 15 14 50
Razem: 36 36 35 35 142
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie w klasie III

a) doliczono po 1 godz. w kl. III i IV z godzin do dyspozycji dyrektora
 
Witryna www.mechanik.rac.pl wykorzystuje pliki cookies. W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij
strony internetowe  śląskie fibroscan  transport cysternami  cysterny chemiczne  biopsja wątroby  marskość wątroby  doładowania telefonu, doładowania simplus, doładowania tak tak, zdrapki, zasilenia, kupony  SErr:2 SErr:2