Get Adobe Flash player

Życzenia


wakacje2

KomunikatyEgzamin maturalny poprawkowy – sierpień 2014 r.

 


Część ustna:
      1) j. polski – 25 sierpnia 2014r. godz. 8:30 s. 44

                          2) j. angielski – 25 sierpnia 2014r. godz. 8:30 s. 56

Część pisemna:   1) j. polski, matematyka – 26 sierpnia godz. 9:00 s. świetlica

    


 

Egzaminy poprawkowe
 

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9:00.

chemia, biologia

25 sierpnia 2014r.

M. Uliczka, 
T. Głogiewicz,
B. Grzesiczek

przedmioty elektryczne

25 sierpnia 2014r.

P. Nachlik,
I. Szubryt,
M. Jończyk

matematyka

25 sierpnia 2014r.

M. Chrobok,
A. Doniec,
M. Różalska

przedmioty mechaniczne

26 sierpnia 2014r.

M. Uliczka, 
J. Matyja,
A. Miketa

przedmioty informatyczne

26 sierpnia 2014r.

P. Nachlik, 
T. Urban,
G. Szarata

język polski, język angielski, język angielski zawodowy, język niemiecki

26 sierpnia 2014r.

S. Janowski, 
H. Draga,
D. Cyron,
K. Koczy,
W. Hiltawska,
P. Swoboda

wychowanie fizyczne

27 sierpnia 2014r.

P. Nachlik, 
M. Siedlaczek,
D. Sergiel

przepisy ruchu drogowego, diagnostyka pojazdów samochodowych

27 sierpnia 2014r.

M. Uliczka, 
A. Miketa,
J. Matyja


Technik informatyk

Plan nauczania dla specjalności technik informatyk

 

L.p. Przedmiot Klasa Razem godzin
I II III IV
1.

j. polski

3 3 3 5 14
2.

j. obcy (1)

2 2 2 3 9
3.

j. obcy (2)

1 1 2 2 6
4.

historia

1 2 2 - 5
5.

wiedza o społeczeństwie

- - 1 1 2
6.

wiedza o kulturze (a)

1 - - - 1
7.

matematyka

2 2 2 3 9
8.

fizyka i astronomia

2 1 1 - 4
9.

chemia

2 1 - - 3
10.

biologia

2 1 - - 3
11.

geografia

1 1 1 - 3
12.

podstawy przedsiębiorczości

- 1 1 - 2
13.

technologia informacyjna

2 - - - 2
14.

wychowanie fizyczne

3 3 3 3 12
15.

przysposobienie obronne

1 1 - - 2
16.

religia/etyka

2 2 2 2 8
17.

godzina z wychowawcą     a)

1 1 1 1 4
18.

godziny do dyspozycji dyrektora

1 1 - 1 3
Razem godzin z przedmiotów ogólnych 27 24 20 21 92
19.

urządzenia techniki komputerowej

2 2 - - 4
20.

systemy operacyjne i sieci komputerowe

3 3 3 3 12
22.

oprogramowanie biurowe

2 3 2 - 7
23.

multimedia i grafika

- - - 3 3
24.

programowanie strukturalne i obiektowe

2 4 4 - 8
26.

język obcy zawodowy

- - - 2 2
27.

specjalizacja

- - 6 6 12
Razem godzin z przedmiotów zawodowych 9 12 15 14 50
Razem: 36 36 35 35 142
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie w klasie III

a) doliczono po 1 godz. w kl. III i IV z godzin do dyspozycji dyrektora
 
Witryna www.mechanik.rac.pl wykorzystuje pliki cookies. W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij
strony internetowe  śląskie fibroscan  transport cysternami  cysterny chemiczne  biopsja wątroby  marskość wątroby  doładowania telefonu, doładowania simplus, doładowania tak tak, zdrapki, zasilenia, kupony  SErr:2 SErr:2