Get Adobe Flash player
Zlote-technikum-2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

OGŁOSZENIE

Dyrekcja  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" 
w Raciborzu, ul. Zamkowa 1

ogłasza zapytanie o cenę

na zakup i dostawę węgla kamiennego do kotłów niskoemisyjnych typ 31 lub 32.1
w zakresie RI do 10, sortyment handlowy – Ekoret ( 8 – 25 mm), wartość opałowa > 26 MJ/kg, zawartość popiołu 4 – 10 %, zawartość siarki < 0,6 %, typ koksu wg  Gray-Kinga  A do D, spiekalność – RI poniżej 10, temperatura spiekania popiołu – ts > 1000   oC, temperatura mięknienia popiołu  tA > 1250 oC, zawartość wilgoci  do 12 %  

do 2 kotłowni centralnego ogrzewania  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 na sezon grzewczy 2015/16 r.

 

Przewidywana ilość zakupu i dostawy węgla – około  150 ton.

Termin realizacji dostaw opału od 15.12.2015 r.

 

Składanie ofert przez  Oferentów  do dnia  11.12.2015 r. do godz. 12.00 w kopertach zamkniętych do siedziby zamawiającego  w Raciborzu

ul. Zamkowa 1 – sekretariat  p.13 .

Kryteria oceny ofert  -  cena zakupu i dostawy -  100 %.

Otwarcie ofert  - 11.12.2015 r. o godz. 13.00.

SIWZ - Informacje dla oferentów

Oficjalne otwarcie pracowni komputerowej

otwarcie_004 grudnia 2013r. odbyło się oficjalne otwarcie ufundowanej przez RAFAKO S.A. pracowni komputerowej. Z tej okazji gościliśmy w szkole: Adama Hajduka - Starostę Raciborskiego, Krzysztofa Burka - Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Handlowych, Piotra Karasia - Dyrektora Biura ds. Marketingu, Danutę Miensopust - Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Marka Gdesza - Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół "Mechanika".

Otwarta dzisiaj oficjalnie pracownia służy przede wszystkim do nauki przedmiotów informatycznych oraz mechatronicznych i mechanicznych związanych m.in. z nauką obsługi programów CAM - komputerowego wspomagania wytwarzania.

Dzięki środkom finansowym przekazanym przez RAFAKO S.A. zakupione zostało wyposażenie pracowni: 16 stacji roboczych z monitorami, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, tablet oraz laptop. Zakupione zostało także oprogramowanie CATIA V5 do komputerowego wspomagania wytwarzania. Szczególnie cieszy możliwość korzystania z oprogramowania CATIA. Jest to bowiem jeden z najbardziej rozpowszechnionych programów wspomagania prac projektowych, tworzenia dokumentacji czy programowania obróbki na maszynach sterowanych numerycznie CNC. Dzięki temu  stwarzamy naszym uczniom możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji ułatwiających wchodzenie na rynek pracy.

Dziękujemy i liczymy na dalszą, równie udaną, współpracę.

 

 

 
Rekrutacja 2015

elektroni

Szukaj...
Poczta

poczta  

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
Witryna www.mechanik.rac.pl wykorzystuje pliki cookies. W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij
strony internetowe  śląskie fibroscan  transport cysternami  cysterny chemiczne  biopsja wątroby  marskość wątroby  doładowania telefonu, doładowania simplus, doładowania tak tak, zdrapki, zasilenia, kupony  SErr:2 SErr:2